آذربایجان - ملکان - آروق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمای عمومی آروق از فضا

+ نوشته شده در  چهارشنبه 23 اردیبهشت1388ساعت   توسط یک شهروند آروق  |