نجابت وقتی معنا پیدا می کند که راه دومی هم وجود داشته باشد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمای عمومی آروق از فضا

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت۱۳۸۸ساعت   توسط یک شهروند آروق  |